ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

Home » ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

กล่องไฮบริด


วัตถุดิบ : กระดาษคราฟท์ + ฝาพลาสติก PET
ขนาด :

 • - 500 มล. (20 ออนซ์) 15.5 x 10 x 4 ซม.
 • - 700 มล. (25 ออนซ์) 16.8 x 11.8 x 4.5 ซม.
 • - 900 มล. (30 ออนซ์) 17 x 13.5 x 4.8 ซม.

คุณสมบัติ :

 • - กระดาษเคลือบ GREASE Resistance Barrier ไม่รั่วซึมง่าย
 • - ใช้สำหรับใส่อาหารทั่วไป
 • - ฝากล่อง PET สามารถเห็นอาหารในกล่องได้ และถูกออกแบบมาเพื่อให้เรียงซ้อนกันได้
 • - กล่องกระดาษย่อยสลายได้ธรรมชาติ 100% และฝา PET สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝา


วัตถุดิบ : กระดาษคราฟท์ + ฝาพลาสติก PET
ขนาด :

 • - 750 มล. (24 ออนซ์) 12.8 x 15 x 6 ซม.
 • - 1100 มล. (38 ออนซ์) 14.4 x 16.5 x 6.5 ซม.

คุณสมบัติ :

 • - กระดาษเคลือบ GREASE Resistance Barrier ไม่รั่วซึมง่าย
 • - ใช้สำหรับใส่อาหารทั่วไป
 • - ฝา PET สามารถเห็นอาหารในกล่องได้
 • - กล่องกระดาษย่อยสลายได้ธรรมชาติ 100% และฝา PET สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ช้อนไม้


วัตถุดิบ : เนื้อไม้ธรรมชาติ
ขนาด : 16 x 3.2 | 10 ซม.
คุณสมบัติ :
 • - เนื้อไม้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • - ปราศจากสารเคมี
 • - สะดวกในการพกพา
ข้อควรระวัง : ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำ

ส้อมไม้


วัตถุดิบ : เนื้อไม้ธรรมชาติ
ขนาด : 16 x 2.7 ซม.
คุณสมบัติ : 
 • - เนื้อไม้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • - ปราศจากสารเคมี
 • - สะดวกในการพกพา
ข้อควรระวัง : ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำ

มีดไม้


วัตถุดิบ : เนื้อไม้ธรรมชาติ
คุณสมบัติ :
 • - เนื้อไม้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • - ปราศจากสารเคมี
 • - สะดวกในการพกพา
ข้อควรระวัง : ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำ

ไม้จิ้มผลไม้


วัตถุดิบ : เนื้อไม้ธรรมชาติ
คุณสมบัติ :
 • - เนื้อไม้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • - ปราศจากสารเคมี
 • - สะดวกในการพกพา
ข้อควรระวัง : ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำ