About SUNBIO

Home » » About SUNBIO

img

SUNBIO  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100%


ผลิตภัณฑ์ SUNBIO คือ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นของ “ผลิตภัณฑ์ SUNBIO” คือ สามารถสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% ไม่มีสารพิษตกค้าง หรือไมโครพลาสติก เรียกว่า จากธรรมชาติสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง

SUNBIO เป็นพลาสติกชีวภาพ ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือจากพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หลอด ถุงซิป ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกเหล่านี้ คือ สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยการหมักภายใต้สภาวะควบคุม โดยมีจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ ทำหน้าที่ในการช่วยสลายตัว หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวล ภายใน 180 วัน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้ระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

img

นวัตกรรมของ SUNBIO


ผลิตภัณฑ์ของ SUNBIO ได้ผ่านมาตรฐานสากลมากมาย สาขาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ EN13432, ASTM D6400, ISO 14855 และ JIS K 6953 ได้รับการรับรองจาก Din Certco (เยอรมนี) และ ได้รับสัญลักษณ์ต้นกล้า (Seedling logo) และการรับรองจากสถาบันผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ (BPI) เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิด เช่น ถุงซิป, หลอดพลาสติก, ถุงช้อปปิ้ง, ถุงขยะ, ถุงมือ, มีดและฟิล์มการเกษตร โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

certificate-zipper-bag-BPI.jpg
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
007
img

img

คำถามที่พบบ่อย


ความแตกต่างระหว่างพลาสติก Degradable / Compostable / OXO

พลาสติก Degradable คือ พลาสติกที่แตกตัวโดยสภาวะแวดล้อม เช่น แสงแดด ออกซิเจน ความชื้น หรือจุลินทรีย์ โดยพลาสติก Degradable มีหลายประเภท เช่น พลาสติก Compostable และพลาสติก OXO

พลาสติก Compostable คือ พลาสติกที่เมื่อนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารประกอบอินทรีย์ มวลชีวภาพ และต้องไม่มีส่วนของพลาสติกเหลือที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือสารพิษเหลืออยู่ โดยที่พลาสติกที่สลายตัวได้ด้วยกระบวนการนี้ ต้องมีอัตราการสลายตัวเทียบได้กับเซลลูโลส (มอก. 17088) ดังนั้น การจัดการพลาสติก Compostable ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี จึงควรฝังกลบในดิน (Landfill) หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำปุ๋ยหมัก

พลาสติก OXO คือ พลาสติกที่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น Metal Salts เข้าไป ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อเจอกับแสงแดด แสงยูวี หรือความร้อน และยังคงตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในบางครั้ง พลาสติก OXO ถูกเรียกว่า EDP (Environmental Degradable Plastic) แทนคำว่า OXO-Degradable

การสลายตัวได้ทางชีวภาพในสภาวะที่เหมาะสมนั้น คำว่า “สภาวะที่เหมาะสม” หมายถึงอะไร

สภาวะที่เหมาะสมในการสลายตัว คือ สภาวะที่จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในกระบวนการหมัก หรือการฝังกลบในดิน ทั้งนี้การสลายตัวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณจุลินทรีย์ รวมถึงขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์ด้วย

เมื่อพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ทางชีวภาพแล้ว ท้ายที่สุดจะเหลือไมโครพลาสติกหรือไม่

พลาสติกชีวภาพจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และสลายตัวด้วยจุลินทรีย์ กลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่เหลือไมโครพลาสติกตกค้างในท้ายที่สุด

หากสัตว์ทะเลกินพลาสติก Compostable เข้าไป จะเป็นอันตรายหรือไม่

หากสัตว์ทุกชนิดกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นวัสุดจากธรรมชาติหรือพลาสติกก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ แต่ข้อดีของพลาสติก Compostable คือ สลายตัวได้ทางชีวภาพเร็วกว่าพลาสติกทั่วไป จึงมีโอกาสตกค้างในธรรมชาติน้อยลง ลดความเสี่ยง ในเรื่องดังกล่าว

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้พลาสติกชีวภาพ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหรือไม่ / อย่างไร

พลาสติกมีหลายชนิดและควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้พลาสติกชีวภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) และนำกลับมา Recycle ได้ยาก เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนอาหาร เป็นต้น พลาสติกชีวภาพสามารถสลายตัวได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป จึงช่วยลดปริมาณขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ SUNBIO สลายตัวทางชีวภาพได้ 100 เปอร์เซนต์ จริงหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ จะสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำและคาร์บอนไดออกไซค์ได้ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในกองปุ๋ยหมักหรือในดิน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการสลายตัวที่แน่นอน

โปรดดูรายละเอียดด้านหลังบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐาน​ ASTM D​6400, EN​ 13432 และ​ ISO​ 17088 จะควบคุมสภาวะเพื่อการทดสอบ​ที่​ 55-60​ องศาเซลเซียส​ โดยกำหนดให้ย่อยสลายเป็น​น้ำ​ คาร์บอนไดออกไซด์​ และสารชีวมวล​ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมภายใน​ 6​ เดือน อย่างไรก็ตาม​ ในสภาวะที่ไม่ได้ควบคุมตามมาตรฐาน​ เช่น การฝังดิน​ หรือกองปุ๋ยหมักทั่วไป​ พลาสติก PLA​ และ​ PBS​ ก็ยังสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้​ ในระยะเวลาประมาณ​ 6​-24​ เดือน แต่ทั้งนี้อัตราเร็วของการสลายตัวขึ้นกับ​ สภาพอากาศ​ ความชื้น​ รวมถึงขนาดและความหนาของชิ้นงานด้วย


img

 

img

 

img

SUNBIO Products by Thantawan
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537 ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ “THIP” จนถึงปัจจุบัน 

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งในมิติของการผลิต การคิดค้นวิจัย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยต่อยอดจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) มาเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้า รวมถึงให้บริการด้านการผลิต (ODM) แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

ด้วยการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และระบบ Logistics ที่ดีและทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าที่มีระบบจัดเก็บอัตโนมัติ (ASRS Warehouse System) ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าทุกราย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ลูกค้ากลุ่มยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในตราสินค้าของตนเองในทุกกลุ่มสินค้า รองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ